הסכם שירות ורישיון שימוש

חברת פוז פי.או.אס בע”מ (“Pose”) מציעה יישום של קופה רושמת אינטרנטית (“יישום”) דרך דומיין האתר בכתובת www.getpose.com, www.getpose.co.il ו www.gotpose.com וכן תת-דומיינים המשויכים ליישום (ה”אתר”). הסכם שירות ורישיון שימוש זה (“הסכם זה”) הוא הסכם משפטי מחייב המסדיר את הגישה והשימוש ביישום ובאתר וכל השירותים הזמינים באמצעות Pose, (היישום, יחד עם האתר ושירותים נוספים המוצעים על ידי Pose בהסכם זה – “השירותים”). “אתה” ו/או “הנך” ו/או “הלקוח” פירושו ישות משפטית המשתמשת בשירותים או כל מבוגר המורשה להשתמש בשירותים על ידי ישות זו.
 
Pose אינה משרתת ממשתמשים מתחת לגיל 13. על ידי שימוש בשירותים הלקוח מייצג כי הינו בן 13 ומעלה. הלקוח מתחייב שהוא הינו אדם חי ואמיתי (אנושי). שיטות אוטומטיות או “רובוטים” אינם רשאים ליצור חשבונות ו / או להשתמש בשירותים.
 
אנא קרא הסכם זה בקפידה. הסכם זה קובע את הגישה שלך לשירותים ולשימוש בהם. עליך לקבל הסכם זה לפני השימוש בשירותים. על ידי שימוש ו / או צפייה בשירותים (כולל כל התוכן והשירותים הזמינים באתר), הנך מביע את הסכמתך הן להסכם זה והן למדיניות הפרטיות של Pose, הזמינה בכתובת https://getpose.co.il/privacy-policy (“מדיניות הפרטיות”). שינויים עשויים להתבצע בהסכם זה מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. כל שינוי ו/או תוספת חדשה שתגדיל או תשפר את השירותים הנוכחיים, לרבות שינויים עקב שינויים ברגולציה, ו/או שחרורם והנגשתם של כלים ומשאבים חדשים, יהיו כפופים להסכם זה. המשך השימוש בשירותים לאחר כל שינוי כאמור יהווה את הסכמתך לשינויים אלה.
 
אם אינך מסכים להוראות כלשהן בהסכם זה, אנא הפסק התקשרות זו ואל תשתמש בשירותים.
 

רישום

כאשר הלקוח משלים את תהליך ההרשמה, הלקוח יוצר חשבון. החשבון שלך מאפשר לך להשתתף בשירותים מסוימים, בכפוף להסכם זה ולמדיניות הפרטיות. Pose שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לסרב לפתוח חשבון למשתמש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 
על מנת לפתוח חשבון, עליך לבחור תת-דומיין, שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש שלך הוא זהות הראשונית שלך. לא תוכל לבחור תת-דומיין הנמצא בשימוש על ידי משתמש אחר, ואין על התת-הדומיין ושם המשתמש להפר כל זכות חוקית של אחר, בכל צורה ו/או דרך. אין על התת-דומיין ושם המשתמש שלך להוות הפרה להסכם זה. בעת יצירת החשבון ובמהלך תהליך הרישום, הינך מתחייב לספק מידע מדויק ואמיתי. בנוסף, הנך מחייב לשפות את Pose, בגין כל תביעה הנובעת ממידע כוזב ו/או לא מדויק אשר סופק על-ידך.
 
אין לחשוף את הסיסמה שלך למשתמשים אחרים. Pose לא תבקש ממך לחשוף את הסיסמה שלך. אם תשכח את הסיסמה שלך, תוכל לבקש סיסמה חדשה אשר תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שסיפקת, באמצעות הקישור “שכחת את שם המשתמש / סיסמה?” בדף הכניסה. הינך מודע לכך, כי שיתוף פרטי החשבון שלך עם גוף שלישי כלשהו תחשוף את החשבון שלך והחשבון שלך ימצא בסיכון של שימוש בלתי הולם. חשבונך כפוף לסגירה על ידי Pose, אם אתה או מישהו אחר שמשתמש בחשבונך מפר הסכם זה.
 
הנך מתחייב להודיע ל Pose ​​מיד על כל שימוש לא מורשה בחשבון שלך ​​באמצעות שליחת הודעה לכתובת support@getpose.com. הנך האחראי המלא והבלעדי לאבטחת מערכת המחשב שלך, והינך האחראי המלא והבלעדי לכל הפעולות המבוצעות בחשבון שלך, גם אם לא בוצעו על ידך. Pose לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש בלתי מורשה בחשבונך. במידה וPose נתבעת, הנך מתחייב לשפות את Pose בגין כל תביעה שמקורה בשימוש לא תקין או בלתי חוקי בחשבונך, כולל כל דואר שנשלח דרך חשבונך, כל חיוב, חובה או מס. שיפוי זה כולל שימוש לא חוקי או לא ראוי על ידי אדם שקיבל ממך אישור להשתמש בחשבון שלך. Pose אינה המשטרה, ואינה יכולה להבטיח שתוכל ללמוד או למנוע, שימוש בלתי הולם בשירותים.
 
במידה והנך מתחרה ישיר של Pose, אינך רשאי להירשם לשימוש בשירותים, אלא בהסכמה מפורשת בכתב של Pose.
 

תקופת ניסיון והפעלת חשבון

Pose מציעה תקופת ניסיון בת 30 יום ללא תשלום, הכוללת שני מצבים:

 1. ״תקופת הניסיון״ – במהלך ״תקופת הניסיון״ לא תוכל לייצר קבלות אמתיות. לקבלות ב״תקופת הניסיון״ יתווסף הכיתוב “ניסיון”. מספר תכונות לא יעבדו ב״תקופת הניסיון״, כגון: (i) הזנת מספר קבלה מותאם אישית, (ii) שימוש בכרטיסי אשראי, (iii) הוספת קופות רושמות נוספות, ועוד.
 2. ״מצב פעיל״ – במצב זה תוכל לבחור להפעיל את חשבונך בכל עת ולא תחויב עד אשר 30 הימים יסתיימו. לאחר שהחשבון שלך הופעל (כלומר, לאחר שהוזן כרטיס אשראי תקין), יימחקו באופן אוטומטי כל העסקאות והקבלות שנוצרו ב״תקופת הניסיון״. תוכל לבחור למחוק את הלקוחות והמלאי שנוצרו ב״תקופת הניסיון״. תוכל גם לבטל את המינוי שלך בכל עת וכל עוד הביטול יבוצע לפני תום 30 הימים של ״תקופת הניסיון״, לא תחויב.
כאמור, תקופת הניסיון תתחיל מיד עם יצירת החשבון ותימשך 30 יום. לאחר 30 יום, אם לא בוצעה הפעלה (כלומר לא הוזן כרטיס אשראי תקין), חשבונך יושעה. לאחר ההשעיה לא תוכל לגשת למערכת או לאחזר את הנתונים שלך, לכן הקפד לייצא את הנתונים שלך מראש לפני תום תקופת הניסיון.
 
לאחר שחשבונך יושעה יעמדו לרשותך לך 30 יום נוספים על מנת להפעיל מחדש את חשבונך. לאחר מכן, אם לא בוצעה הפעלה חוזרת, ימחק חשבונך לצמיתות יחד עם כל המידע. המצב כזה, תת-הדומיין יתפנה וישוחרר לטובת משתמשים חדשים אחרים.

 

תשלומים, תוספים והחזרים כספיים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן, להנחות, לתקן ולהגדיל את המחירים מעת לעת לשירותים קיימים וחדשים על פי שיקול דעתנו עם או ללא הודעה מוקדמת.
 
הודעה על כל שינוי במחיר, תינתן ללקוחות משלמים לפחות 30 יום מראש באמצעות דוא”ל או פרסום באתר www.getpose.com, ותיכנס לתוקף במחזור החיובים העוקב, לאחר מתן הודעה זו.
 
התשלום מתבצע מראש בתחילת כל מחזור חיוב, ומתחדש מדי חודש. מחזור החיוב של הלקוח מתחיל ביום יצירת החשבון וימשיך ללא הגבלת זמן. לדוגמה: אם חשבונך נוצר ב -1 לחודש, היה בתקופת ניסיון ללא חיוב למשך 10 ימים, ולאחר מכן הופעל (על ידי הזנת כרטיס אשראי תקין) ביום ה- 11 לחודש, תאריך החשבון הבא יופיע ב-1 לחודש העוקב. התשלומים יבוצעו באמצעות כרטיס אשראי או חיוב. איחור בתשלומים עלול לגרום להשעיית החשבון וביטול אפשרי על ידי Pose.
 
החיוב נעשה על ידי “פוז בע”מ” ויופיע על גבי דף פירוט התשלומים בכרטיס האשראי שלך כ: BLS * POSE. ביצוע תשלום עבור עמלות בנקאיות, וכן כל תשלום על חיוב/מס שמוטל עליך על פי חוק הינו באחריותך הבלעדית.
 
הוספת קופות רושמות נוספות אפשרית רק לאחר הפעלת החשבון עם כרטיס אשראי תקף ותקין.  התשלום עבור הקופה הנוספת ייכנס לתוקף במחזור החיובים העוקב. לידיעתך, גם אם הוספת קופה חדשה ולאחר מכן מחקת אותה, עדיין תחויב בסכום המלא עבור הקופה באותו החודש, למרות שהחיוב ייכנס לתוקף רק במחזור החיובים הבא. Pose  אינה מספקת החזרים כספיים על חודשים חלקיים או על ביטולי חשבונות.

הפסקת חשבון

הלקוח מאשר כי Pose רשאית, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט על סיום ההתקשרות והפסקת החשבון. Pose בדרך כלל תספק הודעה בת 30 יום לפני הסיום כאמור. יחד עם זאת, Pose רשאית לסגור את חשבונך ללא מתן הודעה מוקדמת, בעקבות (i) הפרה ישירה או עקיפה של הסכם זה, (ii) אי עמידה בתשלומים, 30 יום ממועד פירעון התשלומים, (iii) בעקבות התנהגותך הלא חוקית ו/או פוגעת, המהווה מרמה ו/או הטרדה ו/או עבירה על החוק (4) בעקבות התנהגותך אשר עלולה להסב נזק למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים או לאינטרסים העסקיים של Pose, (iv) במקרה בו הלקוח חדל פירעון או פושט רגל. לא תהיה ל Pose כל אחריות בגין נזקים כלשהם כתוצאה מסיום ההתקשרות בהתאם להסכם זה.
 
היה ו Pose סבורה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כי התרחשה הפרה של הסכם זה ו/או התרחשה כל התנהגות בלתי הולמת, Pose רשאית לנקוט בצעדים נוספים ולעשות כל פעולה הנדרשת, על פי שיקול דעתה, לתיקון המצב. Pose שומרת לעצמה את הזכות לחקור חשדות להפרות של הסכם זה ו/או התנהגות בלתי חוקית ובלתי הולמת של השירותים. Pose תשתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות האכיפה ו/או תפעל בהתאם לכל צו בית משפט אשר ידרוש חשיפת פרטים וזהותו של כל משתמש, בהתאם להוראת הצו ו/או הרשות האוכפת.
 
באפשרותך לסיים את התקשרותך עם Pose ולסגור את חשבונך הפעיל בכל עת ומכל סיבה, על ידי לחיצה על כפתור ‘סגירת חשבון’ בתחתית העמוד של מערכת הניהול שלך. רק ביטול שנעשה על ידך, באמצעות לחיצה על כפתור ‘סגירת החשבון’ יחשב לביטול תקין. לא ניתן לבצע ביטול באמצעות שיחת טלפון ו/או דוא”ל. הינך האחראי הבלעדי לביצוע ביטול תקין של חשבונך, ועל כן באחריותך ולוודא עם Pose שאכן הביטול התבצע והושלם כהלכה. אין בהשעיית, סיום או ביטול החשבון בכדי לפגוע בהתחייבויותיך כלפי Pose (כולל התחייבויותיך בנוגע לקניין רוחני של Pose, התחייבויות שיפוי, תשלומים והגבלות אחריות נוספות), אשר לפי טבעם והקשרם נועדו לשרוד את ההשעיה, הסיום או הביטול כאמור.
 
אם חשבונך בוטל, לא תוכל ליצור חשבון חדש ללא אישור מפורש ובכתב מ Pose.

בעלות בתוכן ובקניין רוחני

השימוש בשירותים אינו מקנה לך בעלות ו/או זכות שימוש מעבר לניתן במפורש בהסכם זה, בקניין הרוחני של Pose ו/או מחברות הקשורות לה. Pose, יחד עם חברות הקשורות לה, הם הבעלים היחידים של השירותים, לרבות זכויות הקניין הרוחני בשירותים, כולל סימני מסחר, סימני שירות, סודות מסחריים, פטנטים, זכויות יוצרים, זכויות ביצוע, מדגמים ועיצובים הכלולים בהם בכל העולם, בין אם מדובר בזכות רשומה ובין אם לאו (“קניין רוחני”). Pose היא הבעלים היחיד ומחזיקה בכל הזכויות של התת-דומיין שלך. Pose מעניקה לך בזאת רישיון מוגבל, אישי, זמני שניתן לביטול בכל עת על ידה ושאינו ניתן להעברה, לשימוש בשירותים ובכתובת תת-הדומיין בהתאם לתנאי הסכם זה. למעט השימושים המותרים במפורש בהסכם זה, אין להעתיק, לפתח, לשכפל, לפרסם, לשחזר, לשנות, להוריד, לשדר, להעביר ו/או להשתמש בכל דרך אחרת בשירותים ובתת- דומיין. הינך מתחייב שלא  להסיר ו/או לשנות בחשבונך ו/או ביישום כל הצהרה ו/או הודעה בנוגע לשימור זכויות הקניין הרוחני של Pose אשר Pose בוחרת לכלול בשירותים. בנוסף, הינך מתחייב כי לא תאפשר לגורם שלישי כלשהו להשתמש בחשבונך ו/או בשירותים ו/או בקניין הרוחני של Pose ללא הסכמתה ו/או אישורה בכתב מראש.
 
סוגים מסוימים של תוכן עשויים להיות זמינים דרך השירותים. Pose שומרת לעצמה את הזכות להסיר ולמחוק לצמיתות כל תוכן קנייני ללא הודעה מוקדמת.
 
לשם התאמה אישית Pose עשויה לאפשר לך לבצע שינויים מסוימים ביישום ובתוכן בכדי להוסיף תוכן נוסף משלך, כולל לוגו, סימנים מסחריים, סחורות ושירותים מסוימים שהנך מספק (ביחד “תוכן הלקוח”). הלקוח אחראי באופן מלא ובלעדי לתוכן הלקוח, והנך מצהיר ומתחייב שתוכן הלקוח עומד בכל החוקים הרלוונטיים ואינו מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או זכויות מוסריות כלשהן. במידה ו Pose מוצאת, התאם לשיקול דעתה הבלעדי, כי תוכן הלקוח כולל תוכן מגונה, פוגע, או תוכן אשר עלול להיות תוכן מזלזל או פוגעני, Pose עשויה למחוק תוכן זה ו/או להופכו ללא זמין ללא מתן הודעה מוקדמת ללקוח, והדבר עשוי להוות סיבה לסיום חשבון הלקוח על ידי Pose.
 
הלקוח מעניק בזאת ל- Pose וליורשיה רישיון בינלאומי, בלתי בלעדי, ללא תמלוגים, מתמשך ותמידי, ניתן להעברה ולהאצלה, לשימוש, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשנות, להסיר, להכין עבודות נגזרות, להציג בפומבי ולבצע בפומבי כל תוכן מתוכן הלקוח לצורך אספקת השירותים ואכיפת הסכם זה.
 
נתונים/מידע (data) במהלך השימוש בשירותים – במהלך השימוש בשירותים באפשרותך להזין או לשלוח מידע מסוים לגבי עצמך, לקוחותיך או עסקאות הקשורות ללקוחותיך לאתר או ליישום (“נתוני הלקוח”). הלקוח מעניק ל- Pose וליורשיה רישיון בינלאומי, בלתי בלעדי, ללא תמלוגים, מתמשך ותמידי, ניתן להעברה ולהאצלה, לשימוש, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשנות, להסיר, להכין עבודות נגזרות, להציג בפומבי ולבצע בפומבי לנתוני הלקוח, לצורך אספקת השירותים ואכיפת הסכם זה, וכן למטרות מסחריות של Pose, הכל בהתאם לחוק תוך שמירת פרטיות ובהתאם לשימושים המפורטים במדיניות הפרטיות של Pose.
 
Pose תעניק לך גישה לכל נתוני הלקוח שלך, כפי שנעשה בדרך כלל על ידי Pose במהלך התקופה ש- Pose מספקת את השירותים ולתקופה של 30 יום לאחר מכן. Pose לא תהיה מחויבת לשמור, להעביר או לספק לך גישה לכל מידע הנוגע ללקוחות שלך, לרבות לנתוני הלקוח, במידה והופסק החשבון בעקבות הפרה מטעמך, כמפורט לעיל.

עיבוד תשלומים בכרטיס אשראי / חיוב

Pose עובדת עם חברות סליקה שונות על מנת לספק לך שירותי סליקה בכרטיס אשראי או כרטיס חיוב. הסליקה כפופה להסכמים נפרדים עם חברות כרטיסי האשראי / סליקה. ל Pose לא נושאת בכל אחריות בגין שירותים אלה (“שירותי סליקה”). במידה והינך בוחר להשתמש בשירותי סליקה במהלך השירותים כדי לספק פרטי כרטיס אשראי או כרטיס חיוב לצד שלישי כלשהו, ​​לרבות חברת כרטיס אשראי / חשבון סוחר או חברת הסליקה, הנך מעניק ל Pose רשות להעביר מידע זה לצד השלישי הרלוונטי, והנך מייצג ומתחייב כי יש לך את ההרשאה המתאימה והמתבקשת לספק מידע זה וכי יש לך הסכם חוקי, תקף ובר קיימה עם חברות כרטיסי האשראי / סליקה לשם ביצוע/שימוש בשירותי הסליקה.

הגבלות

התוכנה והטכנולוגיה העומדת בבסיס השירותים היא רכושה של Pose. הלקוח רשאי להשתמש באתר ובשירותים אך ורק למטרות העסקיות שלך, ואין לך רשות להעניק גישה לשירותים לכל אדם או ישות שאינם העובדים שלך או אדם אחר אשר ניגש לשירותים למטרות העסקיות שלך. מבלי להגביל את האמור לעיל, נאסר עליך במפורש לעשות ו/או לבצע את הפעולות הבאות:

 • להשתמש בשירותים בכדי לשלוח הודעות דואר זבל או הודעות דוא”ל לא רצויות בניגוד לחוק;
 • לנסות לפרק, לשחזר הנדסית ו/או לעשות על פעולה לפיצוח ו/או פיענוח כל תוכנה המשמשת למתן השירותים (כולל לשם קבלת גישה בלתי מורשית לשירותים) ללא אישור מראש ובכתב, לרבות מסגור ו/או שיקוף מלא או חלקי של השירותים ו/או היישום;
 • לעקוף, להשבית ו/או להפריע לתכונות הקשורות לאבטחה של השירותים;
 • להשתמש בכל אמצעי כולל ברובוט, עכביש, תוכנה, התקן או תהליך ידני או אוטומטי אחר להשגה שלא לפי הסכם זה ו/או אחזור ו/או כרייה של מבנה הניווט של היישום ו/או השירותים;
 • להשתמש או להיכנס לחשבון עם סיסמה של משתמש אחר ללא אישור או בתואנות שווא;
 • להשתמש בשירותים או ביישום בכל דרך שאינה מותרת בהסכם זה;
 • לפרסם, לאחסן, לשלוח, להציג לשדל או לבקש דבר אשר עשוי להכיל, במישרין או בעקיפין (כולל על ידי מתן קישור/גישה ללינק ישיר או עקיף) את התוכן הבא: (א) חומרים שנקבעו על ידי Pose  כפוגעניים (כולל חומר המקדם מרמז או מאדיר שנאה, אלימות, קנאות, בעבר או בהווה); (ב) חומר גזעני, משמיץ, מטריד או מאיים; (ג) פורנוגרפיה (לרבות כל חומר מגונה, וכל דבר המתאר ילדים במצבים של רמיזות מיניות, בין אם הם מתארים ילדים בפועל ובין אם לאו) או עלולים להזיק לקטין; (ד) כל וירוס, תולעת, סוס טרויאני או כל רכיב מזיק ו/או זדוני או משבש אחר; או (ה) כל דבר המעודד התנהגות שתחשב כעבירה פלילית, יגרום לאחריות אזרחית, תורם להפרת כל חוק או תקנה או אינו הולם;
 • להגביל או למנוע שימוש בשירותים או להטיל עומס באופן בלתי סביר או לא פרופורציונלי על התשתית Pose;
 • להתחזות למשתמש אחר ו/או להציג מצג שווא בכל דרך שהיא, בין אם המצג מופנה כלפי משתמש אחר, Pose ו/או צרכן, כאשר יש במצג בכדי להוות הפרה של הזכות המשפטית, השמצה, התעללות, מעקב או איום;
 • לבצע פעולה שהיא בלתי חוקית, מזויפת או בלתי מורשית, או מקדמת כל פעולה בלתי חוקית, מזויפת, בלתי מורשית או אלימה, או הכרוכה בשימוש (במישרין או בעקיפין, אף אם רק מעלה ספק) בחומר גנוב, בלתי חוקי, מזויף, פיראטי או בלתי מורשה;
 • לבצע כל פעולה שאינה עומדת בכל החוקים, הכללים או התקנות הרלוונטיים, לרבות מניעה מלקבל היתרים, רישיונות או רישומים הנדרשים על ידך, או לבצע כל פעולה שתגרום Pose להיות במצב של פעולה בניגוד לחוק או תקנה, או במצב של פגיעה בכל זכות של צד שלישי כלשהו;
 • לפרסם פרסום כוזב או מצג שווא שעלולים להזיק לכל צד שלישי.

 

חומרה תומכת לבחירה

Pose לעיתים מציעה, ציוד היקפי וחומרה תומכת לשירותים, בין היתר בצורה של חומרה לקופות רושמות, ציוד קצה, ושירותי תחזוקה (“חומרה תומכת”). אינך מחויב לרכוש דרך Pose את חומרה תומכת. השירות ניתן כערך מוסף בלבד. Pose עובדת עם מגוון יבואנים, ספקים ומשווקים לפי בחירתה ושיקוליה בלבד (“הספק”).  הינך מאשר כי במידה ותבחר לרכוש את החומרה התומכת, Pose תשמש כמתווכת בלבד בין הלקוח והספק, לשם הנגשת המוצר ללקוח, במחיר ובתנאים הזמינים ל Pose באותה העת (“מחיר מוזל”), וכי מעבר להנגשת המוצר במחיר המוזל כאמור, לא חלה על Pose כל מחויבות כלפיך בעניין החומרה התומכת וכי כל שימוש, ו/או טיפול ו/או תחזוקה/תיקון של המוצר, לאחר הרכישה מהספק יתבצע ישירות בין הלקוח ובין הספק. 
 
אחריות ושירות עבור החומרה התומכת: הלקוח בוחר ומזמין את החומרה התומכת דרך Pose. הלקוח משלם עבור החומרה התומכת דרך Pose במחיר ובתנאים העומדים לרשות Pose באותה העת. רק לאחר ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח, וביצוע התשלום עבור החומרה התומכת, Pose תבצע את ההזמנה מהספק. הספק אחראי על שילוח החומרה התומכת לבית העסק של הלקוח. Pose אינה נושאת כל אחריות לאיכות החומרה התומכת ו/או לשימוש החומרה התומכת ומתן שירותי התחזוקה של החומרה התומכת. זאת ועוד, אין לראות במידע שמסופק על ידי Pose בעניין החומרה התומכת משום מתן הצעה, שידול, ייעוץ, התחייבות ו/או מצג כלשהו בין המפורש, מכללא ו/או מכח כל דין, הן כלפי הלקוח ו/או כלפי צד שלישי כלשהו, לרבות מצג ו/או התחייבויות בנוגע לאיכות, אמינות, מידת הדיוק, השלמות ורמת הביצוע של החומרה התומכת. Pose אינה אחראית לכך שהחומרה התומכת תתאים לכל תכלית המוגדרת על ידי הלקוח ואינה מעניקה אחריות לכך שהחומרה התומכת מותאמת למערכת/יישום/שירותים של Pose בעתיד, או שהחומרה התומכת תואמת להתקנים, תוכנות ו/או חומרות של אחרים.  האחריות לחומרה התומכת ניתנת ללקוח על ידי הספק ובהתאם לתנאים של הספק.
 
על אף האמור בכל דין או בכל מקום אחר בהסכם זה, Pose (לרבות מי מעובדיה ו/או מי מטעמה) לא תשא באחריות לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד ו/או עונשי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אובדן הכנסה, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב, שחזור תוכנות, רכישות מוצרים או שירותים חלופיים על ידי הלקוח (כגון עלות כיסוי), עלויות זמן השבתה ו/או לנזקים שנגרמו כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטתה הסבירה של Pose. לא יהיה תוקף לכל התחייבות, מצג, הבטחה, ויתור, ארכה, שינוי או תוספת להסכם ו/או בקשר אליו, אלא אם וככל שייעשו, יינתנו ו/או ייערכו בכתב ובחתימת הצדדים להסכם. הלקוח אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר התחייבויותיו ו/או זכויותיו על פי הסכם זה ו/או כל חלק מהן, ללא אישור מראש ובכתב של Pose. מדיניות החזרת החומרה התומכת הינה בהתאם למדיניות החזרת מוצרים של הספק בהתאם לחוקי הצרכנות של מדינת ישראל.
הסכמת הלקוח לתנאי שירות אלה תהווה הסכמה גם למדיניות החזרת חומרת POSE וביטול עסקה, כמפורט בקישור הבא: תנאים לשירותי סליקה טרנזילה ו-Pose.

תוכן מקושר

חלק מהשירותים עשויים לכלול קישורים או שימוש באתרי אינטרנט השייכים לצדדים שלישיים (לרבות לשם פרסומות). Pose אינה שולטת באתרים אלו וכל שימוש באתרים אלו הינו על אחריותך בלבד. Pose אינה אחראית לתוכן או לשירותים הזמינים באמצעות אתרים אלה. Pose אינה נותנת חסות ו/או תומכת ו/או מאשרת את המוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידי צדדים שלישי ואנו קוראים למשתמשים שלנו לנקוט במשנה זהירות בשימוש באתרים אלו.

תמיכה

תמיכה בשירותים ו/או ביישום ניתן לקבל באמצעות פנייה ו/או יצירת קשר עם Pose בכתובת support@getpose.com.

כתב ויתור

השירותים כרוכים בשימוש, ביצוע וגישה לאינטרנט. לפיכך, מטבע הדברים, עשויים לחול עליהם מגבלות עיכובים ובעיות אחרות הנובעות משימוש באינטרנט או בתקשורת האלקטרונית. Pose אינה אחראית לכל עיכוב ו/או כשל ו/או נזק הנובע משימוש כאמור. הלקוח אחראי לרכישה ותחזוקה של שירותי האינטרנט המתאימים לגישה לשירותים.
 
ייתכן שתידרש חומרה חיצונית מסוימת כדי שתוכל לקבל שירותים מסוימים. Pose אינה אחראית לתקלות או עיכובים שנגרמו על-ידי חומרה חיצונית זו או אחרת, ולא יחולו עליה התחייבויות למתן שירות בגין חומרה זו.
 
התמיכה הניתנת על ידי Pose מוגבלת לתמיכה בהתאם למוגדר בהסכם זה. עם זאת, השימוש בשירותים וביישום הינו על אחריות הלקוח בלבד. Pose אינה מציגה כל מצג או אחריות לגבי האתר, השירותים, היישום או התוכן. Pose או מי משותפיה לא אחראים לכל נזק ישיר, מקרי, תוצאתי, עקיף, מיוחד או אחר, בין אם חוזי ו/או נזיקי (לרבות בגין רשלנות), אחריות קפידה או אחרת, בין אם ידעה או היה עליה לדעת, על תביעה ו/או נזק כאמור הנובעים בקשר עם האתר, היישום השירותים ו/או התוכן.
 
Pose אינה נושאת באחריות לניתן ו/או מוצג ו/או מונגש באמצעות השירותים ו/או היישום, אשר מסופקים ללקוח במצב הנתון כפי שהוא (“AS-IS”). Pose אינה נושאת באחריות כאמור, בין אם במפורש, במשתמע ו/או מכללא, לרבות אחריות מוצר ו/או הפרת זכויות קניין רוחני.
 
Pose אינה מתחייבת כי: (א) השירותים יעמדו בדרישות/צרכים הספציפיים שלך, (ב) השירותים יינתנו ללא הפרעה, בזמן, באופן מאובטח ו/או ללא שגיאות, (ג) התוצאות שיושגו משימוש בשירותים תהינה מדויקות ו/או אמינות (ד) איכות המוצרים, השירותים, המידע או חומר אחר שנרכש או שהושג על ידך באמצעות השירותים יעמדו בציפיות שלך, וכן (ה) יתוקנו שגיאות כלשהן בשירותים.
 
הצדדים יהיו פטורים מכל נזק ו/או אחריות הנובעים מכל סיבה שהיא מעבר לשליטתם הסבירה, לרבות, אך לא רק, בגין: כוח עליון, פעולה ממשלתית, מלחמה, אש, שיטפון ,פיצוץ או מהומה אזרחית. למען הסר ספק, שום דבר בסעיף זה לא פוטר את ללקוח מחובות התשלום המוטלות עליו בהתאם להסכם זה.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות ו/או להגן על Pose ו/או מי מעובדיה ו/או חברות הקשורות עימה, כנגד כל תביעה ו/או נזק ו/או עלויות ו/או הוצאות הכרוכות באמור (לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר) אשר נובעים במישרין ו/או בעקיפין מ: (א) הפרת הסכם זה על ידך או על ידי כל משתמש במחשב או בסיסמה שלך; (ב) כל תביעה ו/או אובדן ו/או נזק שנגרמו כתוצאה משימוש ו/או אי-שימוש ו/או אי יכולת להשתמש ו/או ניסיון לשימוש באתר, לרבות כל עסקה שהלקוח מנהל ו/או אמור לנהל; (ג) הפרה של כל חוק או תקנה; (ד) הפרתך (או הפרה של כל תוכן של לקוח) מכל זכות של צד שלישי כלשהו, ​​לרבות, ללא הגבלה, זכות קניין רוחני; או (ה) הפרה של כל חוק, תקנה, קניין רוחני כתוצאה מההעברה או פרסום כל תוכן. הלקוח מסכים כי השימוש באתר (לרבות, ללא הגבלה, מתן שירותים בקשר לאתר) יהיה בהתאם לכל דין.

הגבלת חבות

בשום מקרה, לא קמה ל Pose אחריות, כלפיך או כלפי צד שלישי בגין כל נזק מקרי, תוצאתי, עקיף, מיוחד או עונשי, הנובע או הקשור ליישום, לאתר או לשירותים. למען הסר ספק, במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי על Pose חלה אחריות כלשהי, תקרת האחריות המצטברת הכוללת של Pose לפי הוראות הסכם זה, לא תעלה על הסכומים ששולמו על ידך לתשלום עבור השימוש בשירותים ב -12 החודשים שקדמו לתביעה הרלוונטית .

שונות

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. התנהלותך עשויה אף להיות כפופה לחוקים מקומיים, מדינתיים ולאומיים אחרים בהתאם למיקומך בעולם. יחד עם זאת, מוסכם כי כל תובענה בקשר להסכם זה ו/או השירותים ו/או היישום, תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו. אי הגשת תובענה כנגד Pose תוך שנה מיום היווצרות העילה, דינה ויתור על העילה כאמור. במקרה והוראה מהוראות הסכם זה תמצא כבלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תוחלף בהוראה הניתנת לאכיפה, אשר דומה במהותה להוראה המקורית, ויתר תנאי הסכם זה יישארו בתוקף מלא. שום דבר בהסכם זה לא יוצר כל יחסי שליחות, העסקה או שותפות בינך לבין Pose ו/או מאפשר לך לפעול בשם Pose. הסכם זה מהווה את מלוא ההסכמה בין הצדדים. שום דבר הכלול בהסכם זה לא ייחשב כמגביל את הפעולות או הסעדים הזמינים ל Pose בגין כל פעולה או התנהגות אסורים. אי-אכיפה של אי אילו מתנאים הסכם זה, אינה מהווה ויתור של Pose על כל זכות ו/או סעד. Pose שומרת לעצמה את הזכות לאכוף הסכם זה על פי שיקול דעתה הבלעדי.